Jesteś tutaj

Kontakt

ZAKŁAD FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA

LABORATORIUM FIZJOLOGII  PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT)

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1B,  02-097 Warszawa

strona internetowa: http://zfc.wum.edu.pl

Sekretariat: Marta Kuźniarska, e-mail: marta.kuzniarska@wum.edu.pl

                                                 e-mail: zfc@wum.edu.pl  (kopia do kierownika zakładu)

                                                      tel.: 22 116 6161.