Strona główna

Zakład Fizjologii Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został utworzony w 2007 roku.


W roku 2010 Zakład zmienił nazwę na Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


W roku 2014 w ramach Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Człowieka utworzono Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człoweka wchodzące w skład Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  


Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Paweł Szulczyk.