Jesteś tutaj

Pracownicy

Realizacja zadań dydaktycznych:

prof. dr hab. n. med. Paweł Szulczyk, e-mail: pawel.szulczyk@wum.edu.pl , tel.: 22 116 6161

dr n. biol. Ewa Nurowska, e-mail: ewa.nurowska@wum.edu.pltel.: 22 116 6163, 22 116 6165

dr n. med. Grzegorz Witkowski, e-mail: grzegorz.witkowski@wum.edu.pltel.: 22 116 6163

dr n. biol. Maciej Gawlak, e-mail: maciej.gawlak@wum.edu.pltel.: 22 116 6164, 22 116 6165

dr n. farm. Przemysław Kurowski, e-mail: przemyslaw.kurowski@wum.edu.pl, tel. 22 116 6169

dr n. farm. Aneta Książek, e-mail.: aneta.ksiazek@wum.edu.pl, tel.: 22 116 61 63

Doktoranci:

mgr Katarzyna Grzelka, e-mail: katarzyna.grzelka@wum.edu.pl, tel.: 22 116 6168

Staże naukowe:

Carolina Cane

Roberta Pili

Sekretariat:
Marta Kuźniarska, e-mail: marta.kuzniarska@wum.edu.pl , tel. 22 116 6161

Technik
Izabela Zaborowska, e-mail: izabela.zaborowska@wum.edu.pl , tel.: 22 116 6166