Jesteś tutaj

Prace magisterskie

W Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka można zrealizować 4 prace magisterskie w roku akademickim 2010/2011 na kierunku farmacja. Pierwszeństwo w przydziale tematu pracy magisterskiej mają członkowie Koła Naukowego przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.