Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu: Fizjologia Człowieka 

-  Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Warszawa 02-097, ul. Banacha 1B, 

    http://zfc.wum.edu.pl

- godziny przyjęć w sprawach studenckich:

    • kierownik zakładu: piątki 10.30 -11.30
    • adiunkt Ewa Nurowska, poniedziałki, godzina 14.00 -15.00; tel.: 22 116 61 63dr Przemysław Kurowski: wtorek godzina 13.00-14.00, tel: 22 116 61 69
    • sekretariat jest czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach od 13.30 do 15.00,  tel. 22 116 61 61, 22 116 61 66;  fax: 22 116 61 97.

- roczny wymiar wykładów i ćwiczeń: wykłady - 30 godzin, ćwiczenia/seminaria - 45  godzin 

Cel nauczania i zakres przedmiotu

Celem nauczania fizjologii jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka na poziomie molekularnym, komórkowym i systemowym. Zakres nauczania obejmuje m. in. układ nerwowy, krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowy i hormonalny człowieka.

Literatura

Podręcznik Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Autorzy: Władysław Traczyk, Andrzej Trzebski;

Podręcznik: Fizjologia Człowieka, Autor: Stanisław Konturek.