Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu: Fizjologia Człowieka 

-  Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Warszawa 02-097, ul. Banacha 1B, 

    http://zfc.wum.edu.pl

- kierownik zakładu: profesor dr hab. med. Paweł Szulczyk

- godziny przyjęć w sprawach studenckich:

    • kierownik zakładu: piątki 10.30 -11.30
    • adiunkt Ewa Nurowska, poniedziałki, godzina 14.00 -15.00; tel.: 22 116 61 63
    • adiunkt Grzegorz Witkowski: środa 14.00 -15 .00  tel.: 22 116 61 63
    • dr Przemysław Kurowski: wtorek godzina 13.00-14.00, tel: 22 116 61 69
    • sekretariat jest czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach od 13.30 do 15.00,  tel. 22 116 61 61, 22 116 61 66;  fax: 22 116 61 97.

- roczny wymiar wykładów i ćwiczeń: wykłady - 30 godzin, ćwiczenia/seminaria - 45  godzin 

Kierunek Farmacja semestr zimowy 2017/2018

osoba odpowiedzialna za dydaktykę: adiunkt Ewa Nurowska

Plan zajęć dla studentów    

wykład: piątek - 8.15  - 10.00 - sala im. Prof. B. Olszewskiego

ćwiczenia

poniedziałek

14.00 -16.30   grupa 7, 8 ul. Pawińskiego 3C sala 7

14.00 -16.30  grupa 12, 13, sala B

16.45 -19.15   grupa 1, 2 ul. Pawińskiego 3C sala 7

16.45 -19.15  grupa 3, 14, sala B  

 

czwartek

13.00- 15.30    grupa 4, 5 - ul. Pawińskiego 3C sala 6

13.00- 15.30    grupa 6, 9 -ul. Pawińskiego 3C sala 7

15.45- 18.15   grupa 10, 11 ul. Pawińskiego 3C sala 6

15.45- 18.15   grupa 15,16, ul. Pawińskiego 3C sala 7

                        

kierunek Analityka Medyczna II rok semestr zimowy 2017/2018

osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Przemysław Kurowski

wykładczwartek

10.15-12.00 sala im. prof. Derynga - w dniach: 5.X, 12.X, 19.X, 26.X, 2.XI, 9.XI, 16.XI,   23.XI.

8.15-10.00  sala im. prof. Derynga- w dniach: 30.XI, 7.XII, 14.XII, 21.XII, 11.I, 18.I, 25.I.

ćwiczeniawtorek

16.30 - 19.00 grupa  1, 2, sala im. prof. Derynga

16.30 - 19.00 grupa 3,4, sala im. prof. Krauzego

 

kierunek Analityka Medyczna I rok semestr letni 2017/2018

osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Przemysław Kurowski

wykładwtorek

12.00-13.45  sala seminaryjna 3

 

ćwiczeniawtorek

16.15 - 18.45 grupa 1 sala im. prof. Derynga

16.15 - 18.45 grupa 2 sala im. prof. Krauzego

 

 

Cel nauczania i zakres przedmiotu

Celem nauczania fizjologii jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka na poziomie molekularnym, komórkowym i systemowym. Zakres nauczania obejmuje m. in. układ nerwowy, krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowy i hormonalny człowieka.

Literatura

Podręcznik Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Autorzy: Władysław Traczyk, Andrzej Trzebski;

Podręcznik: Fizjologia Człowieka, Autor: Stanisław Konturek.