Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu: patofizjologia człowieka

Jednostka prowadząca zajęcia dydaktyczne: Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

 -  adres: ul. Banacha 1B, Warszawa 02-097, tel.: 22 116 61 61, 22 116 61 66  -  e-mail: zfc@wum.edu.pl , strona internetowa: http://zfc.wum.edu.pl/

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:

kierownik: piątki 10.30 -11.30

adiunkt Ewa Nurowska, poniedziałki, godzina 14.00 -15.00, tel.: 22 116 61 66

adiunkt Przemysław Kurowski: wtorek godzina 13.00-14.00, tel: 22 116 61 69

sekretariat jest czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach od 13.30 do 15.00, 

tel.: 22 116 61 61; 22 116 61 66; fax: 22 116 61 97.

Adiunkt do spraw dydaktycznych:

na kierunku farmacja - adiunkt  Ewa Nurowska; ewa.nurowska@wum.edu.pl, , tel.: 22 116 61 66

na kierunku analityka medyczna - adiunkt Przemysław Kurowski; przemyslaw.kurowski@wum.edu.pl, tel: 22 116 61 69

liczba punktów ECST:  5 dla kierunku farmacja, 9 dla kierunku analityka medyczna

literatura zalecana: S. Maślinski, J. Ryżewski: Patofizjologia