Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu: patofizjologia człowieka

Jednostka prowadząca zajęcia dydaktyczne: Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

 -  adres: ul. Banacha 1B, Warszawa 02-097, tel.: 22 116 61 61, 22 116 61 66  -  e-mail: zfc@wum.edu.pl , strona internetowa: http://zfc.wum.edu.pl/

 -  kierownik: profesor dr hab. med. Paweł Szulczyk

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:

kierownik: piątki 10.30 -11.30

adiunkt Ewa Nurowska, poniedziałki, godzina 14.00 -15.00, tel.: 22 116 61 66

adiunkt Grzegorz Witkowski: środa, godzina 14.00 -15.00, tel.: 22 116 61 66

dr Przemysław Kurowski: wtorek godzina 13.00-14.00, tel: 22 116 61 69

sekretariat jest czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach od 13.30 do 15.00, 

tel.: 22 116 61 61; 22 116 61 66; fax: 22 116 61 97.

Adiunkt do spraw dydaktycznych:

na kierunku farmacja - adiunkt  Ewa Nurowska; ewa.nurowska@wum.edu.pl, , tel.: 22 116 61 66

na kierunku analityka medyczna - dr Przemysław Kurowski; przemyslaw.kurowski@wum.edu.pl, tel: 22 116 61 69

Roczny wymiar wykładów i ćwiczeń dla kierunku farmacja: wykłady 30 godz., ćwiczenia/seminaria 45 godz.

Roczny wymiar wykładów i ćwiczeń dla kierunku analityka medyczna: wykłady 30 godz., ćwiczenia/seminaria 60 godz.

 

Wykłady dla kierunku farmacja i analityka medyczna odbywają się w środy w godzinach 8.30 -10.15  w sali prof. B. Koskowskiego, ul. Banacha 1.

Ćwiczenia i seminaria 

kierunek farmacja 

poniedziałki:

zajęcia odbywają się w salach 6 i 7, ul Pawińskiego 3c

I tura, w godzinach  12.00-14.30

II tura, w godzinach 14.45-17.15

czwartki:

zajęcia odbywają się w salach 6 i 7, ul Pawińskiego 3c

I tura, w godzinach  13.00-15.30

II tura, w godzinach 15.45-18.15

 

kierunek analityka medyczna: zajęcia odbywają się w środy w godzinach:

1615 – 1930  w salach im. Prof. Jakuba Derynga  i im. Prof. Stanisława Krauzego, na Wydziale Farmacji, ul. Banacha 1.

 

liczba punktów ECST:  5 dla kierunku farmacja, 9 dla kierunku analityka medyczna

literatura zalecana: S. Maślinski, J. Ryżewski: Patofizjologia